In 1820 verscheen de Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht, van de hand van A. van Zutphen. Het was uitgegeven in Gorcum door J. van der Wal. Aan de toon kan men zien dat het boekje vooral voor jongeren bedoeld was. Na de behandeling van de stad Utrecht worden de dorpen en steden in het arrondissement Utrecht behandeld. Uit de tekst volgt hier de beschrijving van Westbroek en Maartensdijk, dat overigens in de titel van het hoofdstuk Maartensbroek wordt genoemd. Hierboven: Westbroek en Maartensdijk op een kaart van omstreeks 1820, overigens niet uit hetzelfde boekje.

DAB