Op 10 mei verscheen de langverwachte uitgave Bevrijding en Vrijheid: Geef verzetshelden een gezicht en de vrijheid een stem. Het boek werd samengesteld door Leo van Vlodorp, voormalig voorzitter van de Historische Kring d’Oude School. Loes Meijer-Ott, vaste medewerker van het verenigingsmagazine De Biltse Grift, tekende voor de vormgeving.

Meer informatie

In Bevrijding en Vrijheid beschrijft Van Vlodorp de personen achter de gevallen Biltse en Bilthovense verzetsstrijders, om daarmee te laten zien wie deze mensen echt waren.

In het voorwoord schrijft Paul Meeuwse, voorzitter van d’Oude School:

De namen van hen die vanuit De Bilt/Bilthoven in het verzet tegen de vijand om het leven kwamen of slachtoffer zijn geworden van een represaillemaatregel mogen we niet vergeten. Vandaar werden ze vermeld op het verzetsherdenkingsmonument dat sinds 1958 bij Jagtlust staat. Aan de namen van deze personen wordt in dit boekwerk een gezicht gegeven, opdat we ze blijven herinneren.

Zoals de verzetsstrijder  Ferdi van der Ham

Maps Lane Mohr, voormalig verpleegster in het noodziekenhuis van Bilthoven, herinnert zich hem nog goed. Vanuit Engeland vertelt ze aan de telefoon:  Jazeker, ik heb met hem gezeild. Het was zo’n schat van een jongen. Jaren geleden heb ik samen met mijn man zijn graf bezocht.

Fototentoonstelling

Een openbare presentatie van het boek moest als gevolg van de coronamaatregelen achterwege blijven. In plaats daarvan is het boek thuisbezorgd bij de aangesloten leden van d’ Oude School. Volgens plan organiseert de Historische Kring in het najaar een fototentoonstelling waar belangstellenden, zolang de voorraad strekt, het boek kunnen ontvangen.

 

VC