Maximiliaan Louis van Hangest baron d’Yvoi werd geboren op huize Sandwijck in de Bilt in 1774. (Zie over Sandwijck  de post daarover via  deze link.) Hij overleed in 1840 in Den Haag. Hij diende in 1791 als luitenant in het regiment Hollandsche Gardes te paard, doch werd, als Oranjegezind, in 1795 ontslagen. Op de afbeelding ziet men uiterst rechts, achter de zittende stadhouder Willem V figuren in de uniformen van de Hollandsche Gardes te voet en te paard. (De Vinkhuyzen collectie van militaire uniformen  The New York Public Library/Wikipedia)

 

Meer informatie

 

Maximiliaan van Hangest werd daarna kapitein in Engelse dienst, in het corps van de prins van Oranje. Hij verliet de dienst in 1802) als majoor. Later werd hij adjudant van prins Frederik, de broer van koning Willem I Prins Frederik stelde hem aan als zijn hofmaarschalk. Bij K.B. van 20 februari 1816, no. 67, werd hij in de Nederlandse. adel ingelijfd. Baron d’Yvoi was een geletterd man, reden waarom hij in 1814 tot lid der Maatschappij der Nederlandsche . Letterkunde werd verkozen.

 

AD

 

Bron: het lemma Hangest baron d’Yvoy, Maximiliaan Louis van, door W.M.C. Regt in het Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek deel VII.

 

Voor de volgende post van deze rondleiding over de adel in De Bilt  HIER aanklikken.