Afgebeeld is koning Willem III  in de laatste jaren van zijn leven, omstreeks 1880-1890. (Rijksmuseum Amsterdam). In die tijd moet Jan Carel Elias graaf van Lijnden (1837-1900) hem goed gekend hebben. Hij was immers verantwoordelijk voor de hofhouding van deze vorst.

 

Meer informatie

Jan Carel Elias graaf van Lijnden werd in 1837 geboren op huize ‘Klein-Vollenhove’ in De Bilt, ook wel bekend als Berkenhoven. (Meer daarover ziet  men door deze link aan te klikken. Van Lijnden maakte carrière in het leger. Hij werd in 1863  ordonnansofficier van Willem III. Van Lijnden zwaaide in 1882 af als luitenant-kolonel om daarna hofmaarschalk en grootmeester van koning Willem III te worden, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de koninklijke hofhouding.

AD

Literatuur onder meer: Jaarboek van den Nederlandschen adel, V, p. 459; Nederland’s Adelsboek (1915), p. 219.

Voor de volgende post van deze rondleiding over de adel van De Bilt HIER aanklikken.