Afbeelding van een kaart van het Uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit ca. 1940. (Utrechts Archief/fotodienst GAU.)

Meer informatie

Men ziet een uitsnede van een foto uit 1986 van een manshoge kaart van een uitbreidingsplan uit 1940  waarop o.a. de invulling bij de verboden kringen rond de forten en de grote rondweg tot voorbij De Bilt/ Bilthoven opvallen. De originele kaart bevond – mogelijk bevindt –  zich in het ROVU gebouw, Ravellaan 96 te Utrecht. Klik voor de volgende kaart, nr. 55,  de post over archeologie in De Bilt 2 aan

AD

Litteratuur: .

  1. Jacobs en L. Smit (red.), De Ideale Stad: ideaalplannen voor de stad Utrecht, pp. 94vv.