De Biltse Grift, het blad van Historische vereniging D’Oude School, is weer verschenen. Daarin een artikel van Jochem Botman over de ontsnapping van Wim Sassen uit Fort Blauwkapel en verder onmder meer vrouwenkiesrecht en kunst. Ook een stuk over het Online Museum De Bilt van de hand van eindredacteur Dick Berents onder de titel Een bezoek aan het museum.

DAB