Open Monumentendag, pauwen boven Bilthoven en in 1307 werd De Bilt al genoemd

In het kader van de Open Monumentendag op 11 september besteedt De Biltse Grift in haar septembernummer aandacht aan een van de eerste villa’s van villapark Vogelzang. Een boeiende geschiedenis rond villa Aletta, waar de Belgische vluchteling Maurice Karnas, die na de inval van de Duitsers in 1916 moest vluchten, heeft gewoond. Gerrit Bloothooft vertelt over de bewogen geschiedenis rond de villa en de succesvolle tuinarchitect en kweker Karnas.

Henri L’Honoré Naber haalt herinneringen op over de pauwen, die zijn ouders hielden in het centrum van Bilthoven en de hilarische situaties die soms ontstonden, als de pauwen over het dorp vlogen.

Het wandelpad op landgoed Sandwijck  is sinds 1920 niet veel veranderd. Abe Postema vergelijkt het landgoed waarvan de tuin in 1963 eigendom werd van Universiteit Utrecht en in 1989 van het Utrechts Landschap, met 100 jaar geleden.

In een notitie over een ‘zoenovereenkomst’ uit 1307 ontdekte Dick Berents dat De Bilt daarin al  werd genoemd. Bisschop Gwijde van Avesnes legde de daders van een vechtpartij, waarbij 2 mannen werden gedood, een soort vrede op (de zoenovereenkomst), waarvan een notitie werd opgemaakt. Daarin en in een certificaat van schenking van dezelfde bisschop (beide gedateerd 1307) werd, voor zover nu bekend,  de naam ‘die Bilt’ voor het eerst genoemd.

Het artikel van Kees Floor over de vrijwillige dood van de monnik in 1190 in de Benedictijner abdij bij Oostbroek dat al bij het juninummer werd aangekondigd staat nu in het septembernummer.

Wim Krommenhoek vervolgt zijn ontdekkingstocht langs  beelden in onze gemeente en neemt ons nog eens mee naar Berg en Bosch, kijkt op het Vermeerplein, bij de entree van de Werkplaats, de Schutsmantel  en de rotonde bij de Sperwerlaan waar hij de verspreid staande kunstwerken beschrijft.

Ook besteedt De Biltse Grift aandacht aan een e-book over Eyckenstein op het Online Museum, waarover Anne Doedens in een boeiende inleiding vertelt.

Het septembernummer van De Biltse Grift, is verkrijgbaar rond 6 september bij de Bilthovense Boekhandel, Bruna en The Readshop.

H.A.  L’Honoré Naber