‘Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge Jurisdictie van Achtienhoven.’ (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 2182.)

Meer informatie

Deze kaart is een kopie van omstreeks 1800 van P.J. Geltsligter, van een kaart van G.N. Back uit 1777. Voor de volgende kaart, nr. 24, klikke men aan: Beukenburg omstreeks 1780.

 

AD