Afgebeeld is de uitsnede van een kaart met een weergave van de wegen in en om De Bilt omstreeks 1640 van J. Ruysch (beeldbank Utrechts Archief topografische atlas nr. 208; men vindt een iets afwijkend exemplaar onder nr. 209.)

 

Meer informatie

De beschrijving van de hierna geheel opgenomen kaart luidt: ‘Het zuidoostelijke gedeelte van de provincie Utrecht, met weergave van de twee wegen van Utrecht naar Amerongen en van de lengte daarvan; weg 1 langs De Bilt, Zeist, de Goyerwetering, Darthuizen en Zuilenstein naar het drosthuiis; weg 2 langs Vechten, Bunnik, Odijk, de Langbroekerwetering, Neder- en Overlangbroek en de Amerongse wetering naar het drosthuis.

Opvallend in de uitsnede van deze kaart is het voorkomen van een ‘Oude Steenstraat’, die een ander tracé heeft dan de ook afgebeelde ‘Steenstraet na de Bilt.’ Men ziet op de uitsnede de ‘hoogen wech’ langs het latere Houdringe en Beerschoten. De Biltse Grift wordt aangeduid als ‘De nieuwe vaert naer Seijst’.  De lengtes van de wegen worden in de verklaring die op de kaart staat, aangeduid in Rijnlandse roeden van 3,8 meter. Voor de volgende kaart van deze atles klikke men de volgende link aan: De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 9: een Bilts stratenplan en meer in 1641.

AD