Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart van omstreeks 1539. Het betreft een kopie uit 1917 van een kaart in het Nationaal Archief (VTH 2579) (Utrechts Archief 132-3.) Deze kaart werd gemaakt met het oog op het zoveelste proces over Utrechts-Hollandse grenskwesties. (De volledige kaart vindt men onderaan deze post.)

 

Meer informatie

Deze kaart geeft een helder overzicht van de ontginningen in het gebied tussen de Vecht en de grens met Holland. Aan het eind van de ‘gruppel’ die van Maartensdijk naar het noorden loopt (dus op de kaart naar beneden), ziet men twee leeuwenpalen, die de grens markeren. De ‘vrou’ (abdis) van Oudwijk bezat het gedeelte ten oosten van deze greppel, de ‘lantcommandeur’ van de Duitse Orde de grond ten westen van deze sloot of greppel.  Oostveen, ‘Sinte Mertensdyck’, de Nieuwe Wetering, de ‘Oude Weteringe’ (of Groenekanseweg), de ‘Steenwech’, de Biltse molen, ‘Oostbrouck’, ‘Westbrouck’ en ‘Vrouwenclooster’ zijn duidelijk zichtbaar. De ontginningen zijn duidelijk afgerond. Voor meer informatie over deze kaart zie men de tekst van de post over de kaart van de limieten van het Gooi en het Sticht.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.