Hier ziet men  een schets van een afbeelding op een houten bank, opgesteld in het bejaardenhuis De Rustenburcht in Ursem.  De afbeelding waarin de titel staat, is ontleend aan de ansichtkaart ‘In de melkbocht’ van Achttienhoven. (Beeldbank Utrechts Archief) De kaart stamt uit het begin van de twintigste eeuw.

 

Meer informatie

De bank is een geschenk van de gemeente Achttienhoven aan de toenmalige gemeente Ursem ter gelegenheid van de evacuatie in mei 1940. De afbeelding van de bank is te vinden in de beeldbank van de Historische Kring Ursem.

Doordat bij de Duitse inval in 1940 de Nieuwe Hollandse Waterlinie in werking werd gezet, liep ook de polder van Achttienhoven onder water. De inwoners werden overgebracht naar Ursem. Als dank voor de opvang van de inwoners van Achttienhoven schonken deze een houten bank aan de toenmalige Ursum.  Die bank bevindt zich nu in zorgcentrum De Rustenburcht in Ursem , dat nu bij de gemeente Koggeland hoort.

In de meidagen van 1940 werden ook de inwoners van Westbroek geëvacueerd. Naast Ursem trok men naar Schermerhorn en Oterleek. Het begon op 13 mei met de evacuatie van duizenden stuks vee naar Woerden en omgeving. Daarna volgde de uittocht naar Noord-Holland van de 1.900 inwoners van de dorpen Achttienhoven en Westbroek. Op 14 mei capituleerde het Nederlandse leger. De inwoners konden terugkeren naar hun onder water gezette gebied.

AD

Literatuur:

W.  Hoebink, De exodus van twee dorpen, in: St. Maerten, nr. 4 (mei 1990) 7-13.