Carolina Wilhelmina, prinses van Oranje-Nassau (1743-1787), de dochter van stadhouder Willem IV, was de moeder van de laatste heer van Achttienhoven, Frederik Willem van Nassau Weilburg (1768-1816) die in 1770 dat ambt op zich nam. Zij kreeg volgens een bron uit 1748  “twee kleine Africaansche Moortjes, benevens een kostbare Hangmat uit dat Werelt-Deel overgebragt”. (Elegante vrouw en man met zwarte page, anonieme tekenaar, 1729. Rijksmuseum Amsterdam.)

 

Meer informatie

Bij haar huwelijk in 1760 was in ieder geval een gekleurde bediende aanwezig. Die zou een nazaat kunnen zijn van Mevrouw Annemieke van der Vegt.  Deze onderzoekster ontdekte, dat de ‘bediende’  Christiaan van der Vecht  ‘geboortig [was] aan de kust van Guinée alwaar [hij] […]  als kind zijnde door de Guineesche is gestolen geworden, [en] na Europa vervoert.’ Christiaan was omstreeks 1750 geboren. De ‘kust van Guinee‘ was te vinden in het huidige Ghana, in West-Afrika.  Als slaaf gemaakte was hij bediende van de Weesper burgemeester Abraham d’Arrest sr. Stadhouder Willem V dineerde regelmatig bij d’Arrest thuis. In de gevonden correspondentie  valt te lezen, dat Christiaan aan koning Willem I, de zoon van de stadhouder, schreef

 

de eer [te hebben] reeds Uwer Majesteits Tante, Hare Doorluchtige Hoogheid, Mevrouwe de Princesse Carolina van Oranje Nassau, en mede wijlen Zijne Doorluchtige Hoogheid, den welbeminden Prins Erfstadhouder [Willem V] , Uwer Majesteits vader, zijn  Suppliants  weldoener [de weldoener van hem, Christiaan] G[oed] G[unstig] als domestiek te dienen. Daar ondergetekende [Christiaan] in den Jaar 1762, in dienst ben geweest bij Zijne Hoogheid den Heere Prins van Weisburg [de vader van de laatste heer van Achttienhoven]’. Zeker is dat een gekleurde persoon in 1760 bij het huwelijk van Frederik Willems moeder aanwezig was. Hij staat afgebeeld op de prent hieronder. Op het detail daaronder is hij te zien als de persoon met een muts op.

Bron: de site ‘Hoe heette Christiaan‘.  Zie ook de post over Achttienhovens laatste heer.

AD

Hieronder: Het huwelijk van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg met prinses Carolina, 1760, Simon Fokke, naar Tethart Philip Christian Haag, 1761. Rijksmuseum Amsterdam.