Afgebeeld is de ‘Blauwe Engel’ in 1953, op de spoorlijn Bilthoven-Zeist. (Afbeelding Utrechts Archief, nr. 151332). Mogelijk gaat het hier om een proefrit op deze verder niet meer voor personenvervoer bestemde lijn. De Blauwe Engel was een diesel-elektrische trein, die in 1953/4 gebouwd werd. In 1998 werd het laatste exemplaar dat voor de NS reed,  buiten dienst gesteld.

 

Meer informatie

Na de oorlog  werden op deze lijn nog een enkele maal personen vervoerd. Aan groepen verhuurde de NS soms treinstellen voor uitstapjes. Het meest spectaculaire vervoer vond plaats op 23 april 1966, Sint Jorisdag. Omstreeks duizend Utrechtse padvinders vierden de dag van hun patroon in het Panbos en daarvoor was een extra trein met elfrijtuigen ingezet van Utrecht CS naar Bosch en Duin. Zie voor deze lijn elders op deze site: ‘Een belangrijke lokaalspoorweg vanuit Bilthoven.’

AD

 

Bron: Jan van den Heuvel, Het Zeister spoor II. In: De Biltse Grift, september 2001, 48-57, m.n. 54.

Hieronder ziet men een foto uit 1953, afkomstig uit de beeldbank van het Utrechts Archief (nr. 151277). Het bijschrift luidt: een machinist in de stuurstand van een diesel-electrisch treinstel DE 1/DE 2 (serie 21-50 of 61-106, “Blauwe Engel”) van de N.S. te Bilthoven.