Terwijl we in Nederland het Rampjaar 1672 herdenken, woedt in Oekraïne een gruwelijke oorlog met bombardementen, verwoestingen, burgerslachtoffers en vluchtelingen… De redactie van St Maerten wijst, in het voorwoord van de nieuwste uitgave, op de overeenkomsten tussen toen en nu bij een artikel van Anne Doedens over het Rampjaar in onze regio (Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest). Maartensdijk, Westbroek en andere plaatsen werden zwaar getroffen. Vluchtelingen, verwoestingen, bombardementen en burgerslachtoffers. Doedens licht er een relatief klein voorval uit: brandschatting, een gijzelneming en een huis dat verloren gaat in 1673. Maar tegen de achtergrond van de oorlogsterreur zien we ook in dit artikel de willekeur en het onrecht.

Verder in dit nummer De grenswijziging van 1830 door Kees Floor. Buitenplaats Rovérestein door Ronald van Immerseel. De foto op de voorzijde toont het huis Rovérestein en de stichter van de buitenplaats. Over herinrichting en herindeling door de redactie. Dit is een naschrift bij een artikel van Frank Klok in St Maerten 61 (‘Noorderpark Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi’). Geschiedenis is nooit af door Tonneke Wilmink en Frank Klok. In het kader van het 7e lustrum van de Historische Vereniging Maartensdijk beschreven zij de geschiedenis van onze vereniging. Zoals gebruikelijk, staan op onze website tal van aanvullingen, zoals film, foto’s en verwijzingen, bij de artikelen. Klik hier … voor al deze extra’s.

Voor niet-leden is het tijdschrift voor €6 te koop bij de Bilthovense Boekhandel, de Readshop aan de Hessenweg, kapper Hans Stevens in Maartensdijk, winkel van der Neut in Groenekan en molen De Kraai in Westbroek (woensdag en zaterdag).