De afbeelding toont de  Aula van de particuliere begraafplaats Den en Rust te Bilthoven (foto Wim Krommenhoek). Op deze rustieke begraafplaats zijn veel personen van buiten de gemeente begraven, onder wie wetenschappers, schrijvers, musici, beeldend kunstenaars en politici. Opvallend op deze begraafplaats is de grote verscheidenheid aan grafmonumenten en de grote variatie in ontwerp en gebruikte materialen. Uniek is ook het grote aantal kunstwerken dat hier te vinden is.

In 1935 diende de heer F.B. Tap bij de gemeente een verzoek in om een particuliere begraafplaats op een terrein van 6 hectare te stichten. Al in het jaar daarop vond de officiële opening van de gebouwen plaats. In 1971 bouwde hij een nieuw bakstenen pand, waarin beneden een condoleancekamer was opgenomen. Nadat de plannen hiervoor langdurig waren tegengewerkt door de buurtbewoners, nam men in 1992 een crematorium in gebruik. In 2013 werd het familiebedrijf Tap Uitvaartzorg overgenomen door coöperatie DELA waarbij alle werknemers hun baan behielden.  Ook legde men in overleg met het Utrechts Landschap een natuurbegraafplaats aan in een bosgebied dat aan de begraafplaats grensde.

WK

Literatuur:

Dr. W. Krommenhoek: Kunstenaarsgraven in De Bilt-Bilthoven, in: Biltse Grift, juni 2011; Schrijvers- en journalistengraven in De Bilt-Bilthoven, in: Biltse Grift, september 2011; Graven en grafstenen in De Bilt-Bilthoven: begraafplaats Den en Rust, in: Biltse Grift, september 2014; Graven van bekende musici in Der Bilt-Bilthoven, in: Biltse Grift, september 2015; Graven van bekende wetenschappers in De Bilt-Bilthoven, in: Biltse Grift, juni 2017.