In 1916 liet de Nederduitsch-Hervormde Evangeliesatievereniging De Biltsche Kapel aan de Boslaan in Bilthoven een kerkje bouwen. Deze Biltsche Kapel is hier afgebeeld kort na de bouw (Collectie Het Utrechts Archief).
Er was ruimte voor 192 gelovigen, maar in 1935 bouwde men twee zijvleugels, zodat er plaats was voor 450 mensen. Hierdoor veranderde de kapel van een zaalkerk in een kruiskerk. In 1952 werd de naam officieel veranderd in de Zuiderkapel.

DAB

Literatuur:
S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, geschiedenis en architectuur, Zeist 1995 p. 102-103.