De afbeelding (van een ansichtkaart uit het Utrechts Archief uit 1910) toont het huis Dennenrode aan de Nachtegaallaan nr. 30.

Omstreeks de eeuwwende begon de groei van Bilthoven als dorp en men bouwde villa’s als deze. Dit huis Dennenrode stamt uit 1904. De villa blijkt in 1909 bewoond te worden door mejuffrouw  A.M. Sandt van Nooten, een dame over wie verder niets bekend is, maar het pand was toen in ieder geval als herstellingsoord voor dames in gebruik. Er moet in die tijd fiks gebouwd zijn aan de Nachtegaallaan. We lezen bijvoorbeeld in De Tijd van 28 mei 1907 dat er voor 16.000 gulden (bijna 200.000 euro nu) aan bouwgrond werd verkocht. Hieronder zien we een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 22 mei 1907, over aan de Nachtegaallaan aangeboden percelen.

 

AD

 

Zie ook: https://historischekringdebilt.nl/nachtegaallaan/