Afgebeeld is een  tekening voor een monument voor Jacobus Bellamy (1757-1786) uit  1791 (Rijksmuseum Amsterdam). Minder verheven dan dit ontwerp was zijn gedrag: een inbraak in Maartensdijk. Bellamy was een bekende patriottische dichter die schreef onder het pseudoniem Zelandus. Hij was een  vriend van Johannes van der Palm (zie elders op deze site). Volgens deze verschafte Bellamy zich met geweld toegang tot zijn woning.

 

Meer informatie

Toen hij reeds op gevorderde leeftijd was, herinnerde Van der Palm zich het door hem als vermakelijk beschreven incident. Na een dag als predikant afwezig te zijn geweest trof hij bij terugkeer in de pastorie van Maartensdijk

de deur zijner pastorie verbrijzeld [aan], den toegang naar zijnen wijnkelder met geweld geopend en op de schrijftafel zijner studeerkamer naast een ledige flesch een brief van Bellamy […], waarin deze op zijne gewone geestige wijze verhaalde, hoe zijn krachtige vuist hem den toegang had verschaft, eerst tot het huis en daarna tot den verfrisschenden drank, dien het onder zijne gewelven verborg.

Men ziet hieronder een miniatuurportret naar het leven (Wikipedia, collectie Zeeuws MUZeum, public domain).

AD

Bron: Johannes Van der Palm, Mijne herinneringen aan Bellamy, eene voorlezing, door van der Palm gehouden, 19 Januari 1820 te Leiden.