Afgebeeld is het voorblad van het eerste deel van het Aardrijkskundig Woordenboek van Abraham Jacob van der Aa (1792 –1857). Van der Aa was een Nederlandse letterkundige, die voornamelijk bekend is geworden door zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden en door zijn Biographisch Woordenboek der Nederlanden.

Het Aardijkskundig Woordenboek verscheen in veertien delen tussen 1839-en 1851). Het is een unieke bron voor lokale historici, niet alleen omdat er veel gegevens over plaatsen, steden, dorpen, buitens en gebieden in staan, maar ook omdat men bij veel onderwerpen een beknopte historie van het beschreven object vindt met relevante informatie. Hieronder ziet men het lemma Westbroek, waarin overigens een paar historische onjuistheden in zijn geslopen. Men kan het werk raadplegen via de site via internet. Voor de tekst over Westbroek:

 

AD