Op dit schilderij ziet men mr. Jan Wolters van de Poll (1759-1825). Hij kocht in 1797 Jagtlust. In 1792 had hij al het buiten Meyenhage in De Bilt gekocht.

Het afgebeelde schilderij van Johann Friedrich August Tischbein stamt uit 1788 en is in het bezit van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting in Zeist. (Foto public domain, collectie Beelddocumentatie Iconografisch Bureau, Den Haag, nr. 1000311799). Van de Poll vertoefde vaak op Jagtlust. Hij had voor hij Jagtlust kocht een aantal belangrijke posities bekleed. Zo was hij in 1785 bewindhebber van de West-Indische Compagnie en directeur van de  kolonie Suriname. In 1787 was hij raad en schepen van Amsterdam. Van de Poll was burgemeester van Amsterdam in de jaren 1808-1811. Jacob van Lennep noemt ‘oom’ Van de Poll en Jagtlust  in het verslag van zijn wandeltocht door Nederland.

AD

Bron: P.H. Damsté, Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795 (2e dr., De Bilt 1971) 60vv.