Vier oude glasnegatieven met haarscherpe afbeeldingen van De Bilt uit omstreeks 1900 werden ontdekt door Hans Lägers, die vervolgens onderzoek deed naar de locatie en herkomst ervan. De maker van de foto’s is vooralsnog niet bekend. Hij schreef een artikel bij deze haarscherpe foto’s in het decembernummer van De Biltse Grift.

De Rover Crofts scouting groep zal bij velen in onze gemeente wel bekend zijn. In juni bestonden zij 75 jaar en vierden dat met een reünie. Bram Beusen en Sisy van Rosmalen beschrijven de oprichting  van de Rover Crofts en hoe deze aan zijn naam kwam. Zij staan stil bij de bijzondere band die de groep heeft met de familie Crofts in Sheffield en de plaquette die ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan door de oud-leden werd aangeboden.

In de kerk aan de Gregoriuslaan, die in april 2023 honderd jaar bestaat, staan 17 heiligenbeelden en in de preekstoel bevinden zich vijf reliëfs. Allemaal gemaakt door de Duitse beeldhouwer-keramist Adam Winter. Ook een enkel huis in Bilthoven heeft een reliëf van Winter naast de voordeur, als huiszegen. Korine Hazelzet verdiepte zich in het werk van deze kunstenaar die, als docent aan de Kunstschule in Mainz door de nazi’s in 1933 werd ontslagen wegens  ‘politische Unzuverlässigkeit’.

Wim Krommenhoek beëindigt zijn lange reis langs de kunst in De Bilt met opmerkelijke kunst die te vinden is op de begraafplaatsen in de gemeente. Met de altijd door hemzelf gemaakte foto’s laat hij objecten zien, die wellicht velen nog niet hebben gezien.

En tenslotte besteedt Anne de Boer aandacht aan de rijke geschiedenis van Jagtlust, vanaf 1573 toen het een ‘uithof’ was van de Sint-Laurensabdij te Oostbroek tot aan heden, waarbij hij ook aandacht besteedt aan de meest recente geschiedenis.

Dit alles is te lezen in het decembernummer van De Biltse Grift van de Historische Kring D’Oude School en die omstreeks 8 december in The Read Shop in De Bilt en in de Bilthovense Boekhandel en bij Bruna in Bilthoven verkrijgbaar zal zijn.