Afgebeeld is het wapen van de familie Döderlein de Win. De geschiedenis van deze familie wordt verteld in de meest recente aflevering van Levende Monumenten, een co-productie van onlinemuseumdebilt en Regio TV De Bilt.

In deze aflevering vertelt Romulo Döderlein de Win over het verleden van zijn familie, die deel uitmaakt van het Nederlandse patriciaat. Het verhaal gaat over zijn soms heel verre voorvaderen. Dichter bij onze tijd staat  een familielid dat als koopman in de 18e eeuw Desjima (Japan) bezocht (men ziet in deze bijdrage een kaart van Desjima uit de Koninklijke Bibliotheek van de hand van Titsingh) Een ander lid van de familie maakte de Atjehoorlog mee; ook generaal Chassé (de man die Antwerpen in 1831 bombardeerde) komt aan bod. Deze familiegeschiedenis laat zijn hoe verrassend genealogisch onderzoek kan zijn. Door op deze link te klikken kan men de aflevering bekijken. Over vooraanstaande families in De Bilt, zie ook het artikel over Amsterdamse regenten in De Bilt.

AD