Nieuwstraat 47 in De Bilt is de plek waar vroegere kleine Gereformeerde Kerk werd gebouwd, die de voorloper was van de Immanuelkerk. Begin jaren zestig werd hier een nieuw gebouw neergezet dat dienst deed als brandweerkazerne. Die kazerne zag er functioneel en rechthoekig uit en had geen toren. (Foto 2022 DAB)

In 1994 is het gebouw in gebruik genomen door de Volle Evangeliegemeente onder de naam Evangeliekapel. Die gemeente maakte eerder gebruik van een Nederlands Hervormd Wijkgebouw aan de Vinkenlaan 8 in Bilthoven. Dat gebouw is in 1995 gesloopt. Nu spreekt men ook van de Nieuwstraatgemeente, zoals het bord aan de gevel laat zien.

Belangrijk in de kerk is het doopbassin, dat in het podium is aangelegd. De volwassenendoop wordt beschouwd als het begin van een nieuw leven en is een feestelijke gebeurtenis, waarbij meestal familieleden en vrienden aanwezig zijn.

DAB

 

Literatuur:

I. Hovelynck e.a. (red), Op pad langs de kerken in de kernen van De Bilt, uitgave van de Raad van kerken De Bilt en omstreken 2013.

Website Relikwi, De Bilt, Nieuwstraat 47 – Evangeliekapel.