Verzorgingsmachines voor de grasmat was de specialisatie van H. van der Lienden B.V. Dat staat te lezen in het jubileumboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de onderneming. Het bedrijf was voortgekomen uit Groenewegen & Zoon, dat in 1930 failliet ging. Foto: het bedrijfspand op Weltevreden 24, zoals opgenomen in het jubileumboek.

 

Meer informatie

Hendrik van der Lienden (1882) had 37 jaar bij Groenewegen & Zoon in De Bilt  gewerkt toen hij door het faillissement van het bedrijf werkloos werd. Groenewegen handelde in machines voor de tuin, zoals gazonmaaimachines. Het had een eigen smederij, drie kwekerijen en een tuinarchitect. De kwekerij bestaat vandaag nog in De Bilt.

In 1931, midden in de crisisjaren, startte Hendrik van der Lienden als zelfstandig ondernemer aan de Nieuwstraat 74 in De Bilt een handel in grasmaaiers: ‘Importhandel in en reparatie van gazonmaaimachines’. Zijn zwager J. Frey ondersteunde hem hierbij financieel. De machines importeerde Van der Lienden uit Amerika. Toen door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de aanvoer van de machines stil kwam te liggen, probeerde Van der Lienden met revisiewerk inkomen te verwerven.

Na de oorlog besloten vader en zoon Van der Lienden de zaak verder uit te bouwen met de verkoop van Engelse en Duitse grasmaaiers naast de Amerikaanse machines. Grasmaaien was echter gebonden aan seizoenen en zodoende besloot hij ook machines voor grasbewerking voor de andere seizoenen te verkopen. Later begon hij met de verkoop van machines aan de professionele markt. De klanten kwamen zelfs van buiten de regio, zoals Roosendaal en Renkum. De concurrentie was al die jaren stevig, onder andere van het in Bilthoven gevestigde bedrijf Jean Heybroek.

In de beginjaren trokken paarden de grotere. Na de Tweede Wereldoorlog stonden voor de grasmaaiers tractoren. Ook kwamen er naast de handgrasmaaiers motorgazonmaaiers op de markt.

Door de groei betrok Van der Lienden B.V. in 1950 een nieuw bedrijfspand aan de Burgemeester De Withstraat 51. Toen de oprichter in 1958 plotseling kwam te overlijden, was de leiding van het bedrijf al in handen van zijn zoon, Michaël P.L. van der Lienden (1921). In 1969 bouwde Van der Lienden B.V. door de gestage groei aan klanten en assortiment weer een nieuw bedrijfspand op Weltevreden 24. Daarnaast kwam het woonhuis van de eigenaar te staan.

In het jubileumjaar 1981 was de bedrijfsoppervlakte 3240 m2, was er een onderdelenmagazijn met 15.000 onderdelen en werkten er ruim 30 medewerkers. Toen Michaël van der Lienden in 1992 overleed, namen twee schoonzoons de leiding over.

In 1994 kocht Pon Holding het bedrijf en verdween de naam H. van der Lienden B.V. In de jaren daaropvolgend nam Motrac in Zutphen de producten en de belangrijke klanten van het voormalige bedrijf over. Zij verkochten dit enige tijd later vervolgens aan Formec in Steenwijk. Formec verkocht het voormalige H. van der Lienden B.V. tenslotte aan de Belgische onderneming Hilaire Van der Haeghe, die een vestiging had in Geldermalsen.

De bedrijfspanden aan Weltevreden 24 zijn nog in eigendom van de familie Van der Lienden, die deze verhuurt. Zo blijft het ondernemerschap van H. van der Lienden indirect voortgezet.

JJR

 

Literatuur:

Archief Historische Kring d’Oude School

‘Bedrijf van de maand. H. van der Lienden B.V., De Bilt’, pg 8-9, ca. 1976, tijdschrift niet bekend

’50 jaar H. van der Lienden B.V.’, jubileumboek onderneming 1931-1981

Interview met mevrouw Jonker (kleindochter van de oprichter) door Jacques Reijniers