Op een grasveld in de wijk Brandenburg West staat het kunstwerk Hemel in Huis van Wim Geeven. Dit kunstwerk is met subsidie van de provincie Utrecht in 2004 geplaatst naar aanleiding van de afronding van de wijk. (Foto Wim Krommenhoek)

Wim Geeven (1949) is een beeldend kunstenaar uit Veldhoven die zijn opleiding kreeg aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Breda. Zijj werk is monumentaal en Geeven zegt er dit van:

In de vormgeving heb ik mij laten inspireren door de heldere architectonische aanpak die in de woonsituatie en omgeving voor verbetering heeft gezorgd. Het meest inspirerende voor mij zijn deĀ  ‘omkeringen’ die Brandenburg West in woon- en leefsituatie verbeterd hebben. In Hemel in Huis is alles teruggebracht tot essenties met de bedoeling zo min mogelijk afbreuk te doen aan de omgeving, maar juist deze te versterken en er een eenheid mee te vormen. Het is een beeld dat op verschillende manieren kan worden ervaren. Van een afstand zal het een duidelijk herkenningspunt zijn.(…) Voor hen die er doorheen lopen of er onder staan wordt de ruimtebeleving intenser doordat men er zich in opgenomen voelt en samen met de lucht en de wolken en de op de wind trillende elementen een eenheid vormt.

WK

 

Link naar Beelden langs de weg, een reis langs kunst in De Bilt.