Hier is de voorzijde van nr. 55, het  decembernummer 2018 van St. Maerten afgebeeld. Men kan hierin interessante bijdragen lezen over Narcissen in het bos Voordaan, Herbertskop en de Dertig Hoeven, de Gelderpolder en Pruisische oorlogsschade in Westbroek 1787-1790.

AD