Op het terrein van het voormalige ziekenhuis Berg en Bosch, bij gebouw S, vinden we jongen met teckel van Piet Jungblut. Het uit 1980 daterende beeld van een knielend jongetje dat met twee handen een hondje vasthoudt heeft iets vertederends en persoonlijks. Het is jammer dat het beeld door zijn plaats hier op het uitgestrekte terrein zo weinig in het oog springt. (Foto Wim Krommenhoek)

Op het terrein van Berg en Bosch is meer werk van de sinds 1940 in Bilthoven werkzame Piet Jungblut 1909-1988) te vinden (Piëta, St. Dominicus, St. Franciscus en Franciscus van Assisi). Zie aldaar op deze site.
WK

Link naar Beelden langs de weg, een reis langs kunst in De Bilt.