Op vrijdag 29 maart  om vier uur ’s middags geeft Anne Doedens bij de Bilthovense Boekhandel een lezing over zijn reeks ‘Oorlogen’.  Binnenkort verschijnt van zijn hand ‘Koreaoorlog’. Daarbij laat de historicus  ook beelden zien die tonen hoe verschillende oorlogen de kernen van de gemeente De Bilt raakten in het verleden, in de vijftiende en zestiende maar ook in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Om de effecten van oorlogsgeweld dicht bij huis te laten zien, maakt hij gebruik van beelden van het Online Museum De Bilt.