Op woensdag 22 maart 2023 is de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring D’Oude School in het gebouw van WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. Aansluitend hierop zal de historicus Dr. D.A. Berents vertellen over de geschiedenis van De Bilt. Het wordt geen opsomming van feiten en jaartallen, maar een boeiende presentatie waarin hij de geschiedenis van ons dorp voor het voetlicht brengt aan de hand van vier factoren die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van De Bilt.

De stichting van twee kloosters leidde tot ontginningen. (Wist u dat dat vorig jaar 900 jaar geleden was en dat niemand dat herdacht heeft?) Daardoor werd het landschap toegankelijk gemaakt en ging het er anders uitzien. Met name in de buurt van Vrouwenklooster kwamen mensen wonen en daar groeide een dorpje.

In de zestiende eeuw vond de Reformatie plaats en werden de kloosters opgeheven. (Wist u dat ze bleven voortbestaan als stichtingen in handen van protestante rijke heren?) Een eeuw later leidde dat tot de vorming van landgoederen en landhuizen. Het was ook de oorzaak van afsplitsingen en de bouw van verschillende kerken.

Er waren belangrijke verkeerswegen zoals de Biltse Steenstraat, de Biltse Grift en later de Biltse Tram en de spoorlijn. (Wist u waarom de trein een station kreeg midden in het bos?) Alle wegen leidden naar de stad Utrecht. Bij de gevolgen horen de aanwezigheid van herbergen en hotels, de ontwikkeling van handel en nijverheid en de vestiging van welgestelde stedelingen in Bilthoven.

De toegangswegen naar Utrecht werden in oorlogstijd gebruikt door legers die door De Bilt kwamen. Die oorlogen leidden tot de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, tot forten en tot herbouw.

Voor de uitnodiging; klik HIER