Afgebeeld is het gedenkboek dat de ANWB in 1908 uitgaf, naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum. Hierin vindt men informatie voor de fietser die in die tijd als toerist door de Maartensdijkse dreven reed.

 

Meer informatie

De ANWB werd in 1883 opgericht door leden van de vélocipède-clubs uit Den Haag en Haarlem.  De ANWB startte vanuit een pand aan de Utrechtse Maliebaan onder de naam Nederlandsche Vélocipedisten-Bond,  later veranderd in Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond, waar de afkorting A.N.W.B. vandaan komt. We lezen in het jubileumboek uit 1908: :

veel te groot nog is het aantal van hen die geen natuurschoon zien waar gletschers en bergmeren ontbreken, die geen oog hebben voor het zoo geheel ander maar daarom nog niet minderwaardig schoon van ’t eigen land. Ongetwijfeld kwam hierin verbetering inde laatste kwart eeuw; de moderne middelen van vervoer het rijwiel inde eerste plaats hebben de kennis en daarmede de waardeering van ons eigen land doen toenemen en hiertoe werkt’ onze Bond, die reeds in het eerste jaar van zijn bestaan een reiswijzer met kaart uitgaf, krachtdadig mee.’

Ook Maartensdijk en omstreken werden in woord en beeld beschreven. Meer kan men daarover lezen, door de link naar het document daarover ‘aan te klikken: Maartensdijk en omstreken in het ANWB-jubileumboek van 1908

 

AD’