Het septembernummer 2018 van De Biltse Grift is uit. Met artikelen over zaken als: De geschiedenis van garagebedrijf van Hugten, De elite in de Biltse geschiedschrijving, De Bilt Toen en Nu, de Jan van Eijcklaan in Bilthoven en De herplaatsing en onthulling van het beeld Fietsspel van Jits Bakker.