Recent werden in het Algemeen Rijksarchief twee belangrijke stukken ontdekt: 1. een stuk met de geschiedenis van de heerlijkeid Westbroek tussen 1485 en 1610 (en het verhaal  valse claims) en: 2: Gooiers die wandaden plegen in de Maartensdijkse venen en hoe Hugo de Groot daarbij betrokken was. Zie elders op deze site.)

AD

 

(Afb.: een portret van Hugo de Groot, van de hand van Van Miereveld, Rijksmuseum.