Persbericht

Op donderdag 17 oktober 2019 wordt in het dorpshuis van Westbroek het Online Museum De Bilt gepresenteerd met de geschiedenis van Westbroek. In de gemeente is Westbroek een van de oudste dorpskernen met een rijke geschiedenis. Al eerder presenteerde het Online Museum zich in een goed gevuld dorpshuis van Hollandsche Rading. Dat was het begin van de OMDB dorpshuis tour. Redacteur Anne Doedens vertelt over de meer dan tachtig bijdragen over de indrukwekkende geschiedenis van Westbroek en Achttienhoven. Eindredacteur Dick Berents legt uit hoe de website werkt en hoe inwoners van Westbroek kunnen helpen om meer ‘historisch nieuws’ over hun woonplaats te publiceren.

Bijzondere aandacht zal er daarbij zijn voor de jeugd. Daarom worden leerlingen, ouders en onderwijzend personeel van basisschool De Schakel en het voortgezet onderwijs, nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Ontdekkingen

Anne Doedens bespreekt de imposante grafmonumenten van heren van Achttienhoven en ook de vervalste acte die maakte dat de heren van Rennenberg ten onrechte gedurende een eeuw de heerlijkheid Westbroek in bezit hadden. Wat had de Orde van het Gulden Vlies met Westbroek te maken? Wat was de reden dat Westbroekers in de 17e en 18e eeuw de kolonie Amerika bezochten en wat was de rol van de Vereenigde Oostindische Compagnie? In de vijftiende eeuw was Westbroek het toneel van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Wat merkten de inwoners daarvan?

Ook in het Rampjaar 1672 vond er hier een veldslag plaats, toen de troepen van stadhouder Willem III die van de Franse Koning Lodewijk XIV wisten te overrompelden. Wie heeft de kerk van Westbroek beroofd in 1712? Het Online Museum legt zelfs een link tussen Westbroek en de Slag om de Javazee onder leiding van Schout-bij-nacht Karel Doorman.

Het verleden dichter bij de mensen

Dick Berents laat zien, hoe makkelijk het is om het museum te bezoeken. Het doel is om het verleden en de cultuur van onder andere Westbroek dichter bij de mensen te brengen.

Dat werkt ook als je nog jong bent. Hoe leefden de jongeren honderd jaar geleden en hoe zagen ze eruit? Het kan gebeuren dat je je oma of je overgrootvader als kind op een foto ziet. Wist je dat de Christelijke School van Achttienhoven één van de eerste bijzondere en christelijke scholen van Nederland was?

Redactie en bestuur van het Online Museum zullen op de avond aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

VC