Afbeelding:  Burgemeester Potters, Jesse, Marit en Robin van basisschool ’t Kompas in Westbroek bestuderen de Romeinse cijfers in de naam van Koning Lodewijk XIV.  (Foto: Ton Engels)

 

De expo van 9 april over het Rampjaar 1672/73 is een groot succes geworden. Hoe kan het ook anders met zo’n groot en deskundig team van medewerkers en ondersteuners. Daarom, namens het Online Museum De Bilt een woord van dank aan:

Kees Linnenbank legde de gebeurtenissen in de kerk vast en Fons Pennings construeerde het geheel tot een reportage, Arie Jan Ditewig, de dagvoorzitter die de de projectbegroting in handen had, Merlijn Barkema en Max Trommelen zetten zich ondanks hun drukke studiebezigheden op allerlei manieren in voor de totstandkoming van de expo en voor deze dag in het bijzonder.

Henk en Jeroen Geel zonder wie de expositie nooit de fraaie vorm zou hebben gekregen; het resultaat van hun creativiteit. Veroniek Clerx was projectleider en coördinator, Teus van de Vaart die namens het kerkbestuur van Westbroek op alle mogelijke manieren meewerkte, en de mogelijkheden van het gebouw benutte met respect voor de functie, Anne Doedens  die de projectgroep adviseerde op grond van uitgebreid archiefonderzoek.

Suzanne Lekkerkerker en Wouter van Dijk, die vanuit het Regionaal Historisch Centrum het perspectief vanuit het Vechtgebied gaven, Ike Bekkink, boekverkoper, die haar rol als beschermvrouw van het Online Museum waarmaakte,  Karien Scholten die het Westbroekse verhaal over 1672/73 vertelde, Henk van de Bunt en Frans Poot van de lokale Vierklank die verslag deden van het ontwikkelproces en van de expo.

Koen Koppens, onze webmaster, wiens technisch vernuft de apparatuur optimaal deed functioneren en die bovendien de kerk met zijn droneapparaat heeft gefilmd, Herman Sietsma en Lodewijk Gerritsen die met woord en orgelklank de middag kleur en inhoud gaven vanuit Kasteel Amerongen, Luc Panhuysen die zijn rol als key-note spreker met verve invulde, Judith Brouwer die het geboeide publiek informeerde over haar onderzoek naar herontdekte brieven van de ‘gewone’ vrouw en man in 1672,

De uitgevers Anja van Leusden en Winnie Urban die zorgden dat de nieuwe  gedrukte uitgaven over het Rampjaar precies op tijd gereed waren. Schrijvers Liek Mulder en Frits de Ruyter de Wildt die hun werken daarom konden aanbieden aan burgemeester Sjoerd Potters.  Niet te vergeten: Robin, Jesse en Marit  uit de groepen 6 en 8 van basisschool ’t Kompas in Westbroek, die lieten zien dat deze expositie geschikt is voor alle leeftijden.

Verder dank aan gemeente De Bilt en iedereen die ik hier niet noem maar die zich wel inzetten voor het onlinemuseumdebilt.nl.

 

AD