Onlinemuseumdebilt.nl presenteert aan zijn bezoekers de eerste uitgebreide historische atlas van de kernen van de gemeente, omstreeks 60 – vaak unieke – kaarten groot. Afgebeeld is de oudst bekende kaart van wat nu de gemeente De Bilt is Hij stamt uit 1472 (voor meer informatie klikke men aan: de oudste kaart.) Aanleiding was de omstreden noordelijke grensscheiding tussen het Sticht en het graafschap Holland.

 

Meer informatie

De kaart is te vinden in het Nationaal Archief. Hij was bedoeld om een betwiste grens tussen de beide gebieden in beeld te brengen. En daarmee is meteen een aanleiding van gebiedskaarten te maken duidelijk: het vaststellen van beheersrecht. Daarnaast werden kaarten gemaakt om het recht op koop of verkoop van grondgebied en onroerende goederen vast te leggen of te illustereren. Een derde reden voor het tekenen van landkaarten was planning en ontwerp. Als voorbeeld daarvan kan gelden de 18e eeuwse intekening van het kanaal dat Utrecht zou moeten verbinden met de toenmalige Zuiderzee, Andere voorbeelden betreffen uitbreidingsplannen van de stad Utrecht.

De landkaart uit 1472 is de eerste van tientallen die dit uitgestrekte gebied als onderwerp hebben. Het grootste aantal landkaarten verscheen in de 19e en 20e eeuw. Samen vormen ze Atlas Onlinemuseum: de eerste lokale digitale historische atlas van Nederland.

Op de onderstaande landkaart uit de late zestiende eeuw zijn de kerk van Westbroek, de kerk van Maartensdijk en het Vrouwenklooster van De Bilt/Oostbroek goed te onderscheiden. Het Vrouwenklooster heeft de reformatie van eind 16e eeuw als klooster niet overleefd.

Aan het eind van iedere pagina kunt u doorklikken naar de volgende, te beginnen bij de al genoemde hierna aan te klikken oudste kaart.

 

AD