Deze foto toont een deel van Fort Blauwkapel. (Foto wikipedia/HenkvD) Op de plaats van het huidige fort was er door de patriotten al in 1787 al een versterking gebouwd. Die raakte in verval, maar het bleef een strategische locatie en vanaf 1818 werd een nieuw aardewerk aangelegd.

 

Meer informatie

Het zou een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie worden. De nederzetting Blauwkapel kwam binnen de gracht en de wallen te liggen. Omstreeks 1850 werd het eerste bakstenen bouwwerk geplaatst, een wachthuis. Omstreeks 1870 werd dit gebouw aan drie zijden en bovenop voorzien van een beschermende gronddekking. In 1874 volgde nog de bomvrije kazerne en enkele bomvrije bergplaatsen Op het terrein treft men nog een fortwachterswoning en een houten loods aan. Die laatste werd  verbouwd is als logementslokaal voor de soldaten. In de voorgevel is het jaartal 1883 te zien,

Zowel de Maartensdijkse Vaart als   de weg Utrecht-Maartensdijk liepen door het fort, terwijl de Gageldijk en de Voordorpsedijk om het fort heen liepen. Deze wegen werden door het fort gedekt. Dat gold vanaf 1874 ook  voor de toen gereed gekomen de spoorlijn Hilversum-Utrecht.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog had het fort een bezetting van ruim 300 man. In 1921 werden voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn de wallen en gracht in het zuidoosten afgegraven en verlegd. Thans is een deel van het fort een aangename woonwijk van de stad Utrecht. (Tot 1954 lag Blauwkapel op Maartensdijks grondgebied, daarna werd het deel van de stad Utrecht.)

(AD)

 

Fort Blauwkapel, luchtfoto uit de jaren 1920-1940 van 2.500 m. hoogte. Coll. Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

 

Meer over het fort is te vinden bij het kenniscentrum Waterlinies, via de site: http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/