Afgebeeld is de Amsterdamse regent Joan (I) Huydecoper van Maarseveen (1599-1661), een zeer vooraanstaande Amsterdamse regent. Joan Huydecoper was burgemeester van Amsterdam, admiraliteitsraad en gezant van de Republiek, maar voor alles een belangrijk en vermogend koopman.  (Afgebeeld is een deel van een schuttersstuk van Barth. Van der Helst uit de collectie van het Centraal Museum.)

 

Meer informatie

Huydecoper was tot 1656 eigenaar van het Biltse buiten Tameroord.   In Maarssen liet hij de hofstede Goudestein langs de Vecht neerzetten. Als projectontwikkelaar verkocht hij  grond en huizen in de omgeving. In 1632 of 1634 werd hij als bewindhebber van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) geïnstalleerd. Twee jaar later werd hij in de Zweedse adelstand verheven. Huydecoper was ook lid van de Orde van de Heilige Michaël, omdat hij zich voor de Franse koning  verdienstelijk had gemaakt.

Een andere illustere Biltenaar die ook in Amsterdam resideerde, was  mr. Pieter de Smeth (1753-1810), aangeduid als een ‘voornaam koopman en bankier’. De Smeth was  directeur van de Russische of Moscovische handel en buitengewone staatsraad van koning Lodewijk Napoleon. Hij was eigenaar van Vollenhoven. De stadsresidentie van Huydecoper was aan de Amsterdamse Singel,  die van De Smeth aan de Herengracht.

Onlinemuseum besteedde  en besteedt ook aandacht aan andere families die een rol speelden in de geschiedenis van onze gemeente of daarbuiten. Zie bv. de film over de familie Döderlein de Win, te bekijken via deze link.

Meer informatie: J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Amsterdam 1953

AD