OVER ONLINE MUSEUM DE BILT

Het Online Museum De Bilt

 

Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het verleden.

Dat die gemeente is ontstaan uit zes woonkernen, willen we benadrukken door op de homepage een ingang te plaatsen via de woonkernen Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt.

Onze partners zijn de het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen, Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, de Historische Vereniging Maartensdijk, de Biltse Historische Kring d’Oude School, Bibliotheek Idea Bilthoven en het Comité Open Monumentendag. Wij hebben overlegd met de Universiteitsbibliotheek Utrecht (afd. Bijzonder Collecties), het Utrechts Archief en Landschap Erfgoed Utrecht. Financiële steun hebben wij ontvangen van de gemeente De Bilt, de Rabobank, het Van Ewijckfonds en de Rotary De Bilt-Bilthoven.

ANBI Status

De Stichting heeft als Algemeen Nut beogende Instelling voor de belastingdienst de ANBI-status.

Bestuur:
mr. A. Tchernoff voorzitter

drs. A.J. Ditewig vicevoorzitter

dr. A. Doedens secretaris

de heer Th. Van der Lugt penningmeester

en mw. drs. Romana Engeman.

 

Redactie

dr. D.A. Berents (eindredacteur)

dr. A. Doedens (secretaris)

drs. V.A.J.A.  Clerx

drs. P. van Hees

dr. ing. J.J.A.M. Reijniers.

drs. E. van de Vrugt

 

Webmaster

de heer K. Koppens

 

Comité van aanbeveling

mevrouw I. Bekking

de heer O. M. baron van Boetzelaer

de heer J. Croes, de heer drs. D.M.P.G. Smolenaers.

Het Online Museum gaat uit van de Stichting Digitaal Museum De Bilt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 67612946.

 

Copyright
Wij hebben geprobeerd, van afbeeldingen en ander materiaal zo goed mogelijk de rechthebbende te achterhalen. Als er echter materiaal op deze website staat waarvan u kunt aantonen dat u de rechthebbende bent en als u niet wilt dat wij dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem dan contact op met de redactie.

 

Aanbevolen sites

Het Utrechts Archief: https://hetutrechtsarchief.nl/

Eyckenstein: http://www.eyckenstein.nl/

Historische kring D'Oude School: https://historischekringdebilt.nl/

Historische Vereniging Maartensdijk: https://www.historischeverenigingmaartensdijk.nl/

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen: https://www.rhcvechtenvenen.nl/

Open Monumentendag De Bilt: https://www.openmonumentendag.nl/gemeente/de-bilt/

Huize het Oosten: http://www.huizehetoosten.nl/

Huize Gaudeamus: http://www.huizegaudeamus.nl/

Erfgoed Provincie Utrecht: http://www.utrechtaltijd.nl/

 

“De digitale toegang tot de geschiedenis van De Bilt.”