OVER ONLINE MUSEUM DE BILT

Het Online Museum De Bilt

 

Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het verleden.

Dat die gemeente is ontstaan uit zes woonkernen, willen we benadrukken door op de homepage een ingang te plaatsen via de woonkernen Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt.

Onze partners zijn de het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen, Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, de Historische Vereniging Maartensdijk, de Biltse Historische Kring d’Oude School, Bibliotheek Idea Bilthoven en het Comité Open Monumentendag. Wij hebben overlegd met de Universiteitsbibliotheek Utrecht (afd. Bijzonder Collecties), het Utrechts Archief en Landschap Erfgoed Utrecht. Financiële steun hebben wij ontvangen van de gemeente De Bilt, de Rabobank, het Van Ewijckfonds en de Rotary De Bilt-Bilthoven.

ANBI Status

De Stichting heeft als Algemeen Nut beogende Instelling voor de belastingdienst de ANBI-status.

Bestuur:

Drs. Arie-Jan Ditewig voorzitter

Dr. Anne Doedens secretaris

Winfred Merkus RA penningmeester

Merlijn Barkema plv. secretaris

Dr. Dick Berents

Henk van den Broek

Koen Koppens

Hugo von Meijenfeldt

 

Redactie

Dr. Dick Berents hoofdredacteur

Dr. Anne Doedens secretaris

Drs. Veroniek Clerx adjunct hoofdredacteur

Dirk Jan Grootendorst

Drs. Ellen van de Vrugt

Dr. ing. Jacques Reijniers

 

Webmaster

Koen Koppens

 

Comité van aanbeveling

mevrouw I. Bekking

de heer O. M. baron van Boetzelaer

de heer J. Croes, de heer drs. D.M.P.G. Smolenaers.

Het Online Museum gaat uit van de Stichting Digitaal Museum De Bilt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 67612946.

 

Copyright
Wij hebben geprobeerd, van afbeeldingen en ander materiaal zo goed mogelijk de rechthebbende te achterhalen. Als er echter materiaal op deze website staat waarvan u kunt aantonen dat u de rechthebbende bent en als u niet wilt dat wij dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem dan contact op met de redactie. Bijdragen op de site vallen in deze vorm onder het copyright van het Online Museum De Bilt tenzij anders afgesproken is.

 

Aanbevolen sites

Het Utrechts Archief: https://hetutrechtsarchief.nl/

Eyckenstein: http://www.eyckenstein.nl/

Historische kring D'Oude School: https://historischekringdebilt.nl/

Historische Vereniging Maartensdijk: https://www.historischeverenigingmaartensdijk.nl/

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen: https://www.rhcvechtenvenen.nl/

Open Monumentendag De Bilt: https://www.openmonumentendag.nl/gemeente/de-bilt/

Huize het Oosten: http://www.huizehetoosten.nl/

Huize Gaudeamus: http://www.huizegaudeamus.nl/

Erfgoed Provincie Utrecht: http://www.utrechtaltijd.nl/

 

“De digitale toegang tot de geschiedenis van De Bilt.”