Stichtingsinformatie: ONLINE MUSEUM DE BILT

Het Online Museum De Bilt

 

Doelstelling 

Het doel van het Online Museum is het beschikbaar maken voor een groot publiek van informatie die cultureel of historisch relevant is voor de gemeente De Bilt. Waar onderwerpen de grens van de gemeente overstijgen, worden grotere verbanden gelegd. Onderwerpen van bovenlokale betekenis worden opgenomen als er sprake is van een lokale weerslag of invloed.

De onderwerpen worden getoond in de vorm van afbeeldingen met korte beschrijvingen en bronverwijzingen. Daarnaast is het mogelijk, een link te plaatsen naar een relevante film, zoals in de reeks Levende Monumenten, die onlinemuseum samen met RTV De Bilt uitbrengt.. Andere activiteiten zoals lezingen, bijdragen in de pers en publicaties van E-books zijn ondersteunend voor en zijn ondersteunend voor het functioneren als museum, in die zin dat zij de content van de onderwerpen moeten versterken.

Partners

Er werd samengewerkt met de twee historische verenigingen vaan d gemeente De Bilt, alsmede met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen.

 


Functies en namen bestuurders:

Drs. Arie-Jan Ditewig voorzitter

Dr. Anne Doedens secretaris

Winfred Merkus penningmeester

Merlijn Barkema

Koen Koppens

Henk van de Broek

Hugo von Meyenfeldt

Dr. Dick Berents


Het beloningsbeleid

Bestuurders en redactieleden zijn onbezoldigd.