Stichtingsinformatie: ONLINE MUSEUM DE BILT

Het Online Museum De Bilt

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

  1. Het verzamelen en ordenen van informatie uit het verleden met culturele en/of historische betekenis en relevantie voor de gemeente De Bilt in het verleden, nu of in de toekomst.
  2. Het zo eenvoudig mogelijk benaderbaar maken van de hiervoor bedoelde informatie via de website.
  3. Het bevorderen van de verspreiding van de hiervoor bedoelde informatie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beknopt verslag 2020          

Bezoekers

Het museum groeide in de loop van 2020 naar ruim 3.000 bezoekers per maand (een groei van meer dan 30% ten opzichte van 2019), van wie een groot gedeelte regelmatig terugkeert. Dit aantal wordt bevorderd door het plaatsen van advertenties in de lokale pers, vrije publiciteit over nieuwe onderwerpen in de lokale pers, met name de Vierklank. Hetzelfde geldt  voor lezingen en het optreden voor scholen. Het museum wordt op grote schaal door de jeugd en onderwijsinstellingen gebruikt.

 

Lezingen, schooloptredens  en films

Om de zichtbaarheid en de bekendheid van de site te vergroten werden er wederom diverse activiteiten ontplooid.

Er werden, ondanks de Corona-crisis twee lezingen in Westbroek en Maartensdijk gerealiseerd. Twee lezingen moesten vanwege deze crisis worden afgezegd. Andere lessen i.v.m. de Bevrijding moesten i.v.m. de Coronacrisis worden afgezegd. Het ging om voor april/mei 2020 toegezegde optredens in overleg met de IDEA-bibliotheek over de Bevrijding. Er werden, ondanks de Coronacrisis nog vijf afleveringen van de reeks Levende Monumenten.

Content, de site, rondleidingen en E-books

Eind december 2020 bevatte de site 1080 posts gemaakt in een proces van ‘spontane groei’. Dat zijn er 330 meer dan aan het eind van 2019. Er werden tien maandelijkse nieuwsbrieven verstuurd naar 500 abonnees en 200 andere geïnteresseerden.

Voorts werden in 2020 diverse E-books gerealiseerd:

Het werk Spionnen aan de grenzen over de grenzen van Sticht en Holland (met name binnen de gemeente De Bilt) , werd in 2020 aangeboden aan de commissaris van de koning in Utrecht.

In 2020 werd gewerkt aan het project Toeristen en reizigers in de jaren  1600-2000, een project dat vanwege de Coronacrisis  weliswaar enige vertraging opliep.

In 2020 zijn er zes rondleidingen op de site gezet, te weten [1] Spoorwegen en De Bilt, [2] De Tweede Wereldoorlog [3] De bevrijding, [4] Begraafplaatsen, [5] de Bezetting, [6]De historische atlas van de kernen van de gemeente de Bilt.

Partners

Er werd samengewerkt met de twee historische verenigingen vaan d gemeente De Bilt, alsmede met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen.

Het museum gaf in 2020 medewerking aan partnerorganisaties zoals Open Monumentendag en het cultuurcentrum Idea.


Functies en namen bestuurders:

Drs. Arie-Jan Ditewig voorzitter

Dr. Anne Doedens secretaris

Winfred Merkus penningmeester

Merlijn Barkema

Koen Koppens

Henk van de Broek

Hugo von Meyenfeldt

Dr. Dick Berents


Het beloningsbeleid

Bestuurders en redactieleden zijn onbezoldigd.

Hoofdlijnen beleidsplan 2021.

 Nagenoeg alle activiteiten die 2020 zijn opgestart, vinden hun vervolg in 2021.

De activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden, hebben ertoe geleid, dat het aantal hits is gestegen naar 1800 tot 2200 per maand. Voor een lokaal museum als het Online Museum De Bilt is dit een prima score! Het betekent, dat het Online Museum De Bilt in een behoefte voorziet en dat de inhoud bij de bevolking van de kernen van de gemeente De Bilt aanslaat. De vele publicaties in de lokale pers bevestigen dit succes.

Behalve de voortzetting van de meeste activiteiten van 2020, zal de programmering met nieuwe activiteiten in 2021 worden uitgebreid.

  1. Zo zal het Online Museum de Bilt voor de Open Monumentendag digitaal-materiaal aanleveren voor de rondleiding.
  2. Voorts zal o.a. worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van E-boeken die ter beschikking worden gesteld van de plaatselijke bevolking.
  3. In de planning voor 2021 zit ook de digitalisering van werken over de geschiedenis van De Bilt, zoals dat van de bekende gemeentesecretaris  Damsté.
  4. Verder zal aandacht worden gegeven aan de uitbreiding van de in 2020 verschenen historische atlas van de kernen van de gemeente De Bilt (wederom een uniek project).

Resumerend kan worden gesteld, dat het Online Museum de Bilt, naast het leveren van een zeer interessante website ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek gaat doen ten                  behoeve van een grotere toegankelijkheid van de historie van de gemeente De Bilt middels het publiceren van E-Books en digitalisering van teksten en beelden (men denke daarbij  aan de al genoemde recent gestarte  Historische Atlas van de kernen van De Bilt die nog steeds wordt uitgebreid, en waarmee in 2021 wordt voortgegaan.

Met het vergaren van al deze kennis versterkt het Online Museum De Bilt haar bestaansrecht en heeft het zich ontwikkeld tot een respectabele (kunst)historische organisatie in Midden Nederland en de gemeente De Bilt, landelijk gezien zonder gelijke.

 

Voor de balans 2020 klik HIER.