juli 10, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 13: een kaart met vele namen uit 1660

Dit is een uitsnede uit een kaart van J. Ruysch uit 1660 van een  ‘plan voor een vaart van Utrecht naar de Zuiderzee, ingericht tot […]

Lees verder
juli 10, 2020

Westbroek op het panorama van Anthonie van den Wijngaerde

Op de panoramische kaart die Anthonie van den Wijngaerde omstreeks 1558 maakte, zien we achter de Jacobikerk Westbroek liggen. We zien de kerk en een […]

Lees verder
juli 10, 2020

Het panorama van Anthonie van den Wijngaerde

Een van de oudste kaarten  van de stad Utrecht is de panoramische kaart die Anthonie van den Wijngaerde omstreeks 1558 maakte. Van den Wijngaerde , […]

Lees verder
juli 9, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 12: de Biltse molen in 1651

Dit is een kaart van een hofstede en landerijen bij de Biltse molen, ‘behorende aan mr. C. van Deuverden’. (Beeldbank Utrechts Archief, nr. 2155.) Meer […]

Lees verder
juli 9, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 11: een fiscale (ontginnings)kaart uit 1650

  Afgebeeld is een kaart van het gerecht Oostveen, ‘met globale aanduiding van de wateringen en het getal hoeven en aantekening van de hoeven waarop […]

Lees verder
juli 9, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 9: een Bilts Stratenplan en meer in 1641

Men ziet hier een kaart uit 1641 van de vaart van Vreeswijk over Jutphaas naar Utrecht (Vaartse Rijn) en verder over Blauwkapel, Groenekan, Pijnenburg en […]

Lees verder
juli 9, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 8: de wegen in en om De Bilt omstreeks 1640

  Afgebeeld is de uitsnede van een kaart met een weergave van de wegen in en om De Bilt omstreeks 1640 van J. Ruysch (beeldbank […]

Lees verder
juli 9, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 5: de kaart van sGro[o]ten (1573)

Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart van de befaamde cartograaf Christian Sgro[o]ten (circa 1525-1608). De uitsnede is van een hieronder afgebeelde kaart uit 1573, […]

Lees verder
juli 9, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 4: een kaart van omstreeks 1540

    Afgebeeld is een uitsnede van een kaart die de grenzen van de stadsvrijheid van Utrecht aangeeft. Het is een deel van een in […]

Lees verder
juli 8, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 3: het landschap omstreeks 1539

Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart van omstreeks 1539. Het betreft een kopie uit 1917 van een kaart in het Nationaal Archief (VTH 2579) […]

Lees verder
juli 8, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 2: de ronde kaart van 1525

Afgebeeld is een uitsnede van een nagetekende kopie uit 1917 van de Ronde Kaart van Gooiland van 1525 (de twee volledige kaarten – die van […]

Lees verder
juli 8, 2020

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 1: de oudste kaart

Afgebeeld is een schets uit 1472 waarop omstreden noordelijke grensscheidingen tussen het Sticht en het graafschap  Holland zijn afgebeeld. (Algemeen Rijksarchief Den Haag).   Meer […]

Lees verder
april 15, 2020

Landleven in Westbroek en omgeving omstreeks 1700

Deze afbeelding is een schilderij van Thomas Doesburgh (1685-1714), die ook cartograaf was. (Foto Anne Doedens.) Men ziet de vaarten die het boerenland en de […]

Lees verder
oktober 3, 2019

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 7: het resultaat van de ontginningen (1603)

Vanaf de elfde eeuw werd het gebied ten noorden van Utrecht langzamerhand ontgonnen. Hierboven ziet men een detail van een kaart met percelen bij Westbroek […]

Lees verder
september 11, 2019

Een oude kaart met belangrijke grenswijzigingen

De kaart waarvan men hier een deel ziet, is in 1824 gemaakt. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan De Bilt, Utrecht, object […]

Lees verder
september 10, 2019

Het landgoed Koelenberg: oude vloer en bijzondere kaart

Hierbovebn zien we de  in 1896 ontdekte vloerelementen van het oude huis Koelenberg of Het Klooster. (Afbeelding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monument […]

Lees verder
september 8, 2019

Nieuwe Hollandsche Waterlinie omstreeks 1850

Ditis een detail van een kaart uit de serie ‘Nettekeningen 1:50.000 van de veldminuten ten behoeve van de Topografische Militaire Kaart, 1850-1864’. (Nationaal Archief, 4.TOPO, […]

Lees verder
september 4, 2019

Wegen en paden van Bilthoven omstreeks 1795-1825

In 1971 publiceerde mr. P.H. Damsté, gemeentesecretaris van de toenmalige gemeente De Bilt, een reconstructie van de wegen omstreeks het jaar 1795. Damsté maakte daarbij […]

Lees verder
augustus 21, 2019

Kaart van Eyckenstein in 1875

Afgebeeld is een kaart die de omvang van Eyckenstein in 1875 laat zien. (Nationaal Archief, inventaris Eyck van Zuijlichem, nr. 81) (Foto: Anne Doedens.) Op […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 15: Maartensdijk in kaart: 1675

Deze kaart is in 1675 gemaakt door landmeter Bernard de Roy uit 1675. (Nationaal Archief, OSK U11 A52-20-3, foto Anne Doedens.) Deze kaart werd gemaakt […]

Lees verder
augustus 16, 2019

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 14: het Rampjaar 1672

Afgebeeld is een kaart uit 1696 met een merkwaardig detail buiten het kader. (Afbeelding Utrechts Archief, nr. 216025.) Men ziet aan de bovenzijde een verdedigingwerk […]

Lees verder
juni 11, 2019

Het verdwenen Huis Overdevecht

Dicht bij de kruising van de Biltse Rading en de Blauwkapelseweg stond vroeger een versterkt huis met een toren en een slotgracht, het Huis Overdevecht. […]

Lees verder
mei 1, 2019

De Groenekanseweg in 1775

Dit is een kaartje uit 1775 uit het Nationaal Archief van de Groenekanseweg, zowel van het Biltse als van het Groenekanse deel, met de namen […]

Lees verder
december 2, 2018

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 6: Maartensdijk en Westbroek op een kaart uit 1591

Afgebeeld is een deel van een kaart uit 1591 (Rijksarchief Noord-Holland, Fotonummer 2233). Op deze kaart ziet men  bovenaan, in het midden de oudste afbeeldingen […]

Lees verder
augustus 25, 2018

Oprukkend Utrecht gestuit?

Hier is afgebeeld het uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit 1920 van de hand van de beroemde architect H.P. Berlage en de directeur van gemeentewerken […]

Lees verder
augustus 1, 2018

De boerderij van Cornelys Classen

Op dit fragment van een kaart uit 1588 ziet men het ‘bauhuyss’ of de boerderij van Cornelys Classen of Claessen. De kaart bevindt zich in […]

Lees verder
juli 2, 2018

Kaart van het landgoed Houdringe

Dit is een detail van een kaart die stamt uit 1722. Hij laat het landgoed Houdringe zien. De kaart is te vinden in het Regionaal […]

Lees verder
juni 30, 2018

Kaart van het natuurbad De Biltsche Duinen

Deze kaart stamt uit 1934. Het natuurbad De Biltsche Duinen had een gemengd bad, een diep bad, een kinderbad, een dameszwembad, een kanovijver, een kindergraafvijver, […]

Lees verder
juni 29, 2018

De kaart van de Limieten van het Sticht

  De schenkingen van Mathilde en bisschop Godebald aan Oostbroek (1085 en 1122) betekenden het begin van een lang lopende reeks ontginningen die in de […]

Lees verder
juni 29, 2018

Gemeentelijke herindelingen

Het gebied van de huidige gemeente is veelvuldig opnieuw ingedeeld. Utrecht nam daarbij een groot stuk voor zijn rekening, zoals in de twintigste eeuw Tuindorp. […]

Lees verder
juni 23, 2018

Kaart van de gemeente Maartensdijk

Dit is de Kaart van de gemeente Maartensdijk gelegen in de provincie Utrecht volgens de perceelsgewijze plans uit 1819. De kaart is te vinden in […]

Lees verder
juni 23, 2018

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 16: een kaart van de Maartensdijkseweg uit 1684

Deze kaart stamt uit 1681. Het is een kaart met twee percelen land langs de Maartensdijkseweg, de huidige Koningin Wilhelminaweg. De kaart is te vinden […]

Lees verder
juni 23, 2018

De digitale atlas van onlinemuseum De Bilt 10: de ‘Caerte’ van 1643-1644 van het gerecht Oostveen

Deze kaart is getiteld Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen. In zijn oorspronkelijke vorm stamt hij uit 1643-1644. Hij hing in de oude raadzaal […]

Lees verder
juni 23, 2018

Maartensdijk en De Bilt als zeehaven

In de zeventiende eeuw waren er plannen voor een vaart die Utrecht met de zee zou moeten verbinden. Kaart  uit 1720 van het gebied ten […]

Lees verder
juni 22, 2018

Westbroekers en Maartensdijkers in Amerika

De afgebeelde kaart van het gebied bij de Noot-rivier (lees: Noortrivier) is van 1639 en komt uit de Library of Congress in Amerika. Hij is […]

Lees verder
juni 19, 2018

De ontginningen in Westbroek en Maartensdijk

Vanaf de elfde eeuw werd het gebied ten noorden van Utrecht langzamerhand ontgonnen. Hierboven ziet men een detail van een kaart met percelen bij Westbroek […]

Lees verder
juni 13, 2018

De naam De Bilt

De naam De Bilt betekent waarschijnlijk de gordel, een rand van hoger gelegen zand  tegen de natte veengronden in het westen. Gedeputeerde Staten schreven deftig […]

Lees verder