Het Online Museum De Bilt laat objecten van culturele waarde zien die uit de woonkernen komen of daarmee te maken hebben. Die objecten komen soms van buiten de gemeentegrenzen. Zoals het hier afgebeelde Coat of Arms  dat de Engelse koning George III aan  Joan Gideon Loten schonk. Loten, die in Groenekan geboren was, ontwikkelde zich tot een internationaal bekende geleerde. Hij woonde lange tijd in Engeland en was lid van de Royal Society. (Afbeelding Collectie Het Utrechts Archief.)

AD