Afgebeeld is een detail van een kaart uit de jaren 1680-1700 van R. de Hooghe, met daarop aangeduid – tussen de letters West en broek van Westbroek – ‘Huis ter Hart’.┬áHet enige dat bekend is van dit huis, is dat het een kapitale hofstede was. In de hieronder afgebeelde advertentie uit 1797 uit de Voorheen Stichtse nu Rhynlansche Courant van 1 mei 1797 kunt u lezen over de voorgenomen verkoop van de hofstede.

AD