Verleden week zou in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam de Canon van Koninklijke Marine ten doop worden gehouden. De champagne bleef helaas, als gevolg van de coronamaatregelen, onder de kurk. Wel was er een aanbieding aan de Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal Rob Kramer in  het zogenoemde ‘Paleis’ van de Koninklijke Marine in Den Helder. Onder redactie van Anne Doedens, Maartensdijks historicus en redacteur van Online Museum De Bilt, en viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom is de geschiedenis van een zeemacht een rijke beschrijving geworden van 50 vensters.

 

Meer informatie 

De allerjongste geschiedenis van de marine betreft de bijna tien jaar durende verhuisplannen van de Marinierskazerne uit Doorn. Inmiddels is op Rijksniveau besloten dat niet het Zeeuwse Vlissingen, stad van ‘Bestevaer’ Michiel de Ruyter, de vestigingslocatie wordt, maar Apeldoorn in Gelderland. Dat betekent dat Logistiek Complex Maartensdijk zijn functie als opslaglocatie van de Mariniers zal behouden zolang de nieuwe kazerne op Kamp Nieuw-Milligen bij Apeldoorn niet is afgerond. U leest het hier

 

VC

 

Foto: Onder het toeziend oog van admiraal Michiel de Ruijter en op de voorgeschreven ‘anderhalve meter’, wordt de Canon van de Marine aan een beperkt publiek gepresenteerd. Vlnr: Anne Doedens, Rob Kramer, vice-admiraal en Commandant der Zeestrijdkrachten en Matthieu Borsboom.

(Koninklijke Marine)