Dit is een uitsnede van een kaart van de stad Utrecht met gedeelten van De Bilt en Bunnik. (Beeldbank Utrechts Archief, catalogusnr. 216126.)

Meer informatie

 

Men ziet de verkaveling, infrastructuur, watergangen, bebouwing en beplantingen. En ook: de inundatiegebieden, forten met verboden kringen en aanduiding van de in oorlogstijd te plaatsen geschutsbatterijen, versperringen en andere militaire werken. Voor De Bilt vallen op twee batterijen bij het dorp en ten zuiden ervan en onderkomens voor de veldwacht. Voor het begrip verboden kringen zie men de post hierover bij kaart 52, door aan te klikken ‘De Verboden Kringen en verdwenen Biltse huizen’.

De volgende kaart, nr. 48, kan men zien door aan te klikken: Jagtlust e.o. in 1882.

AD