Afgebeeld is de intocht van de militairen van het 49th Reconnaissance Regiment van de Polar Bears, op 7 mei 1945 bij Fort De Bilt (Collectie Het Utrechts Archief).

Meer informatie

In september van 1944 was een deel van Zuid-Nederland bevrijd door Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen. Boven de grote rivieren was het land nog in handen van de Duitsers. Toen de Nederlanders hoorden dat Antwerpen en Brussel en steden in het zuiden van Nederland bevrijd waren, was het enthousiasme groot. Later in september mislukte een poging om bij Arnhem de Rijn over te steken. Het geallieerde offensief liep vast. Die winter was erin Noord- en West-Nederland een grootr gebrek aan voedsel.

In De Bilt was het niet anders. Hoewel de honger begin 1945 nog groot was, waren veel inwoners opgetogen over de Duitse nederlagen. Zij verwachtten dat de bevrijders wel snel zouden komen. Er was een groot gebrek aan eten maar de stemming was positief.
Aanvankelijk was er echter van bevrijding nog weinig te merken. Er waren nog steeds veel Duitse militairen, vooral in Bilthoven ten noorden van de spoorweg, waar het hoofdkwartier van het 88e legerkorps gevestigd was.  Toen de Duitsers zich hadden overgeven, liet het nieuws van de capitulatie op zich wachten, want de meeste mensen hadden hun radio ingeleverd en voor de achtergehouden radio’s was geen stroom beschikbaar.
Toch lekte op 5 mei het nieuws van de Duitse overgave door. Pas op 7 mei verschenen de eerste pantservoertuigen vanuit de richting Amersfoort op de Utrechtseweg, zoals op de foto te zien is.

DAB

 

Literatuur:
J. C. Brugman, De ‘bevrijding’in de gemeente De Bilt, in: De Biltse Grift 1995.