Beukenburg was volgens deze kaart van J. Mentz uit 1810 nog bijna 50 morgen groot. (Utrchts Archief, nr. 1198-4.)

Meer informatie

Vergeleken met de situatie in 1780 (zie kaart nr. 24) toen het landgoed eveneens 50 morgen greoot was, lijkt het landgoed nauwelijks in omvang te zijn afgenomen. Toch is het verschil met de kaart van 1780 opvallend. Voor de volgende kaart, nr. 29, klikke men aan: Koelenberg in 1810.

 

AD