Afgebeeld is het eerste exemplaar van het eerste Nederlandse ondergrondse verzetsblad, het Bulletin, dat werd uitgegeven in Maartensdijk. Het werd  samengesteld  en  geproduceerd door  de familie  Voûte.

 

Meer informatie

Om  de  Duitsers  te misleiden  en  te  ergeren  zetten  zij  op  het  eerste  nummer  No.  3,  een  tactiek die later vaak is toegepast.  Van  dit  eerste  nummer  werden  1200  exemplaren  gestencild,  en dat was voor  die  tijd  een  hoog  aantal. Het Bulletin was in  1940  het  meest  verbreide  ondergrondse blad in ons land.

Een van de uitgevers van het blaadje, Lodie Voûte, woonde met zijn vrouw Ad Esser in het landhuis achter Rustenhove (nu Aanlegsteeg 4). Samen met zijn broer Klaas ergerde hij zich al snel aan de propaganda van de bezetter. Met het Bulletin wilden zij een tegengeluid laten horen. Merkwaardig genoeg zijn de verzetsactiviteiten van de gebroeders Voûte door de Maartensdijkers onopgemerkt gebleven. De Voûtes hebben echter op hun beurt nooit geweten dat de Maartensdijkers het appelhuis op het terrein van Rustenhove als geheime schuilplaats benutten.

AD

Foto van Lodie Voute (bron: de site van de Vierklank: https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/19516/maartensdijk-bakermat-ondergrondse-pers

 

Literatuur:

De  Biltse en Bilthovense Courant maart 1993-januari 1995:

K. Kolenbrander en A. Doedens, Maartensdijk blijkt bakermat van ondergrondse pers.

A. Doedens Ergernis over bezetter bracht de gebroeders Voûte tot heldendaden (20 juli 1993).

L. E. Winkel, de Ondergrondse Pers. Geheel herzien door drs. Hans de Vries (NIOD Amsterdam 2014).