Afgebeeld is een tekening van Jan de Jong in De Schaapherder, Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog, 1481-1488. Dit boek verscheen in een reeks herdrukken tussen 1893 en 1929. De schrijver was Jan Frederik Oltmans (1806-1854). Hij publiceerde het werk voor het eerst in 1838 onder het pseudoniem J. van den Hage. (De overige afbeeldingen op deze pagina komen ook uit deze uitgave.)

 

Meer informatie

Het sterk geromantiseerde verhaal speelt zich af tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, met als hoofdpersoon Jan van Schaffelaar. Ook de Slag bij Westbroek wordt beschreven. Oltmans was een van de bekendste negentiende eeuwse schrijvers van historische romans. Hij schreef in zijn verhaal over de Slag bij Westbroek:

Het plunderen en in brand steken van het dorp Westbroek en de kerk was het voorspel; het uit hunne hinderlaag te voorschijn springende krijgsvolk was de verrassing, en de ontknooping bestond in den aanval van alle zijden op de onvoorzichtigen, die zich roekeloos gewaagd hadden. […] Burgers en krijgslieden naderden met overhaaste drift het dorp, dat in de venen lag; met dichte drommen trokken zij voort over de velden en wateringen, die met een dikke ijskorst overdekt waren. Zij vervulden de lucht met hun dreigend geschreeuw en het kletteren hunner wapens; maar toen zij het dorp bereikten, en zich verwonderden, dat de vijand hen had durven afwachten, en zij met onstuimigheid den aanval deden, hoorden zij achter zich en aan hunne zijde het dof gerommel der trommen. Zij bevonden zich tegenover het grootste gedeelte van het leger; het treurspel naderde nu zijn ontknooping, en het bloed van zoovele echtgenooten en vaders begon de spiegelgladde ijskorst met purperkleurige vlakken te verven.

AD

Bron: de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/oltm001scha01_01/

Zie ook op deze site: De slag bij Westbroek