Op 1 januari 1798 diende J. Eyck, een lid van de familie Eyck van Zuijlichem, bij het provinciebestuur van Utrecht een plan in voor een watergang die Utrecht met de Eem moest verbinden. Op de afgebeelde kaart is deze watergang te zien. (Nationaal Archief, inventaris Eyck van Zuijlichem, nr. 81). (Foto Anne Doedens.)

Hieronder ziet men het laatste blad van de toelichting op het plan van Eyck.  Op de afgebeelde kaart is deze watergang te zien. Toelichting en plan bevinden zich in het familiearchief. In feite gaat het om de huidige, nog steeds bestaande watergang. (Nationaal Archief, inventaris Eyck van Zuijlichem, nr. 81. Foto Anne Doedens.) Zie ook, elders op deze site: ‘De stuwen van Maartensdijk’. Voor de volgende kaart klikke men aan: Beukenburg in 1810.

AD