Op 7 mei 1769 trouwde mr. Gerrit Corver Hooft (1744-1807) in de Westbroekse kerk met Margaretha Straalman (1751-1832). Afgebeeld is een dorpsgezicht uit 1780 met op de achtergrond de kerk waar het huwelijk voltrokken werd. De tekening is van N. Wicart (Utrechts Archief 206267).

Meer informatie

De bruidegom kwam uit een aanzienlijk Amsterdams geslacht en zou een vooraanstaand man worden. Niet alleen schepen en raad van Amsterdam maar ook baljuw van Naarden en Gooiland en drossaard van Muiden. De jonge bruid was vrouwe van Ruwiel. Onbekend is waarom deze twee leden van een vooraanstaand Amsterdams regentengeslacht juist in Westbroek trouwden. Mogelijk was er een relatie van de familie met de heren van Westbroek,Van Tuyll van Seroostkerke. Mogelijk bestond er een relatie met Maartensdijk: de zuster van de bruid, Cornelia, trouwde in 1768 met Hendrik Maurits van Weede, die in 1723 in Westbroek geboren werd (op Collel Wee[r]de?)

Deze Hendrik Maurits was eveneens een vooraanstaande regent, raad van Amsterdam (1785-1787) en bewindhebber van de W.I.C. (1775). Zijn vader Everard was in 1711 in Maartensdijk geboren, mogelijk op Beukenrijk. Zijn naam komt niet voor onder de eigenaren van andere Maartensdijkse buitens in die tijd. Met Beukenrijk was een eeuw later wel een ander rijk Amsterdams regentengeslacht verbonden, want in 1815 stierf  de bejaarde mr. Willem Huydecoper op dit landgoed.

AD

Bron: J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (2 delen) (Amsterdam 1903-1905).